Komunikacja

Wizerunek i elementy marki produktu

Ryszard Kłeczek

Z tej prezentacji dowiesz się: Co to jest wizerunek marki? Co to są elementy marki i jak współtworzą wizerunek?

Podstawowe metody negocjacji i warunki ich stosowania

Stanisław Urban

Najogólniej można przyjąć, że negocjacje są formą prowadzenia rozmów przez dwie lub więcej stron w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stanowiącej przedmiot (cel) negocjacji. Czasem celem negocjacji jest rozstrzygniecie spraw spornych. Ale też celem tym mogą być np. warunki umowy, warunki kupna-sprzedaży, dostawy towarów, warunki zatrudnienia, płac, zawarcia małżeństwa, najmu mieszkania, dokonania uzgodnień sąsiedzkich itp.

Niektóre problemy z komunikacją

Marian Jasiukiewicz

„Każda sroka swój ogon chwali” – mówi stare polskie przysłowie. Zapewne reprezentant każdej dyscypliny naukowej będzie przekonywał, że jego gałąź nauki jest najważniejsza. Problem z komunikacją jest taki, że jest ona obecnie wykorzystywana przez wszystkich i zawsze – niezależnie od tego, jak pojmujemy samą komunikację. Możemy nawet powiedzieć więcej: jesteśmy gatunkiem ludzkim głównie dlatego, że w drodze ewolucji udało się nam osiągnąć umiejętność złożonej komunikacji społecznej, wzbogaconej także później o wyrafinowane sposoby gromadzenia, przekazywania i obróbki informacji. Można sparafrazować znane powiedzenie i rzec: „komunikuję się, więc jestem”.

Informowanie w internecie

Marek Zimnak

Informowanie w internecie jest zajęciem fascynującym i pełnym wyzwań. Do tak wysokiej oceny rangi tej czynności skłaniają narzędzia, które nowe technologie postawiły do naszej dyspozycji.

Uwarunkowania marketingowej strategii produktu w warunkach globalizacji

Krystyna Mazurek - Łopacińska

Skuteczność działania na rynkach międzynarodowych zależy od umiejętnego wyważenia proporcji między tymi elementami strategii, które mogą być uniwersalne, a tymi, które wymagają przystosowania do specyficznych wymagań różnych rynków.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl