Statystyka

Rola metod ilościowych w badaniach społecznych

Walenty Ostasiewicz

Od najdawniejszych czasów człowiek interesował się światem w którym żyje, a czynił to, zarówno z czystej ciekawości jak też i po to aby ułatwiać i polepszać swoje w nim bytowanie. Pod pojęciem „świat” rozumiemy tu wszystkie istniejące rzeczy (filozofowie nazywają je substancjami), między którymi zachodzą określone związki, czyli relacje. Wszystkie substancje mają wiele różnych cech pozwalających na ich rozróżnianie, znajdują się też zawsze w określonym stanie. Zmiany stanów nazywa się często zjawiskami.

Rola metod ilościowych w badaniach społecznych (II)

Walenty Ostasiewicz

Pod pojęciem kwantyfikacji rozumie się tu przypisywanie liczb cechom lub zjawiskom świata rzeczywistego. Przypisywanie to musi się odbywać według ściśle ustalonych reguł.

L.A.J. Quetelet : patriarcha statystyki

Walenty Ostasiewicz

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że statystyka jest nauką. Dwieście lat temu, pewności takiej nie było. Stała się ona nauką już w XIX wieku za sprawą Queteleta. W roku 2006 mija 210 lat od jego urodzin. Niech ta rocznica będzie okazją do krótkiej prezentacji sylwetki tego genialnego Belga, o którym niestety nawet statystycy wiedzą niewiele.

Charakterystyka zjawisk gospodarczych w województwie dolnośląskim

Janina Markowska, Katarzyna Jung, Maciej Misztalski

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON na koniec marca 2006 r. wyniosła blisko 300,8 tys. i była niższa o 0,5% niż rok wcześniej. Zmniejszyła się liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – o 2,5%.Wzrosła liczba zarejestrowanych spółek handlowych (o 4,8%).


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl