I

Indeksacja

Plik MP3

Wprowadzenie automatycznego powiązania między zobowiązaniami pieniężnymi i poziomem cen; w praktyce — podwyższanie płac lub innych dochodów w powiązaniu ze wskaźnikiem wzrostu kosztów utrzymania.

Integracja gospodarcza

Plik MP3

Powiązania i współzależności między krajami określonego regionu geogr., zawierającymi umowy dotyczące swobody przepływu wszystkich rodzajów pracy i kapitału oraz produktów przez istniejące między tymi krajami granice.

Inwestor strategiczny

Plik MP3

Osoba fiz. lub prawna dysponująca odpowiednimi środkami finans. i umiejętnościami zgodnymi z zakresem działania danej firmy, posiadająca więcej niż 50% akcji (w przypadku rozproszenia pakiet kontrolny może wynosić 20%).

Inwestycja

Plik MP3

Wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt korzyści odroczonych w czasie".

Inżynieria genetyczna

Plik MP3

Ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy). Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z komórek dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Następnie tak wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do komórek biorcy za pomocą specjalnych przenośników (wektorów). W tej roli wykorzystywane są m.in. wirusy, plazmidy, kosmidy. Wprowadzone do komórki biorcy wraz z przyłączonym fragmentem DNA dawcy umożliwiają namnażanie się w niej genów zawartych w tym DNA.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl