Publikacje książkowe autora
  • Ocena i analiza jakości życia, Wyd AE we Wrocławiu, 2004
  • Logika dla informatyków, Wyd. AE we Wrocławiu, 2006
  • Metody ilościowe w ekonomii, AE we Wrocławiu, 1999
  • Propedeutyka probabilistyki, Wyd. AE we Wrocławiu, 2006
Biogram autora

Walenty Ostasiewicz - ur. 1942 r. w Krasnowsi; mgr inż. 1967 r.; dr 1973 r.; dr hab. 1988 r.; prof. 1995 r. Kierownik Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej od 1995 r.

Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członkostwo towarzystw naukowych: PTE, PTS, PTM, Bernoulli Society, SIGEF, AMSE, IASS, ISQOLS; członek komitetów programowych i redakcyjnych: Badania Operacyjne i Decyzje, Śląski Przegląd Statystyczny, Fuzzy Economic Review, Statistica, Statistica & Applicazioni. Profesor rozwija szkołę naukową statystyki, ekonometrii i cybernetyki. Wypromował 3 doktorów. Autor około 200 publikacji, w tym kilkanaście publikacji książkowych. Najważniejsze odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Szerzej o nim: Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1959-2000 Ostasiewicz W. (red.), Wyd. AE Wrocław 2000; Statystycy i ekonometrycy polscy, Zeliaś A. (red.) PAN, PWE, 2003.

Kontakt do autora
prof. zw. Walenty Ostasiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania i Informatyki
Instytut Zastosowań Matematyki
Katedra Statystyki
tel.: (071) 36-80-347

Niepewność - ryzyko - bezpieczeństwo

Walenty Ostasiewicz
Prezentacja wybitnego statystyka, prof. Walentego Ostasiewicza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Slajd prezentacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 48  >

Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl