Stosunki międzynarodowe

Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych

Jan Rymarczyk

Niezwykle dynamiczny rozwój globalnych rynków finansowych byłby niemożliwy bez otwarcia narodowych rynków finansowych. Liberalizację i deregulację tych rynków rozpoczęły kraje wysokorozwinięte w latach 70-tych. W następnym dziesięcioleciu procesy te objęły kraje rozwijające się. Już wcześniej nawiązały one istotne kontakty z rynkami finansowymi zadłużając się u prywatnych zagranicznych kredytobiorców.

Globalizacja i "globalne sterowanie"

Jan Rymarczyk

Istniejące od setek lat gospodarcze, polityczne, prawne, kulturowe i ekologiczne związki pomiędzy narodami i kontynentami w miarę pojawienia się nowych wyzwań ulegały głębokim przemianom. Współcześnie osiągnęły one nową jakościowo i ilościowo formę określaną jako globalizacja.

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

Jan Rymarczyk

Rodzaj stosowanego marketingu w przedsiębiorstwie zależy od jego ogólnej długookresowej orientacji strategicznej. Odzwierciedla ona sposób postępowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu, który związany jest ze stopniem jego umiędzynarodowienia.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl