Ważniejsze polskie strony
Ważniejsze strony angielskojęzyczne
Kontakt do autora

Szkoła Główna Handlowa
Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Al. Niepodległości 164
Budynek "F", pokój 13
02-554 Warszawa
telefon: (0-22) 337 90 00 w. 9345
telefon: (0-22) 337 93 45

Biogram autora

Leszek Balcerowicz - (urodzony 19 stycznia 1947 w Lipnie) - ekonomista, przedstawiciel szkoły ekonomicznej zwanej monetaryzmem. Wicepremier i minister finansów RP w rządach: Tadeusza Mazowieckiego (12 września 1989 - 12 stycznia 1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego (12 stycznia 1991 - 23 grudnia 1991) oraz Jerzego Buzka (31 października 1997 - 8 czerwca 2000).

Przejściowo (w grudniu 1991) pełnił również funkcję szefa rządu (podpisał m. in. Układ Stowarzyszeniowy RP z EWG). Od kwietnia 1995 do grudnia 2000 r. pełnił funkcję przewodniczącego Unii Wolności. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 wybrany na posła (uzyskał najlepszy wynik w okręgu katowickim, zdobywając ponad 91 000 głosów). 22 grudnia 2000 r. Sejm RP powołał Leszka Balcerowicza na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Znany przede wszystkim jako osoba, pod której przewodnictwem dokonała się ekonomiczna transformacja Polski z kraju o socjalistycznej gospodarce planowej w stylu radzieckim do kraju o gospodarce wolnorynkowej w stylu zachodnim. Balcerowicz jest żonaty (żona Ewa) i ma trójkę dzieci (Maciej 1972, Wojciech 1980, Anna 1984).

W 1970 roku otrzymał z wyróżnieniem dyplom magisterski w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (aktualnie Szkoła Główna Handlowa) na wydziale handlu zagranicznego. W 1974 roku uzyskał tytuł MBA (Master of Business Administration) na Saint John's University w Nowym Jorku. W 1975 roku obronił pracę doktorską w SGPiS i został na tej uczelni jako adiunkt. W latach 80. odbył kilka staży naukowych, m. in. na University of Sussex (Anglia) i Uniwersytecie w Marburgu. Habilitował się na SGPiS przedstawiając pracę pt. "Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej". W 1992 roku został profesorem SGH i kierował katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych. W latach 1992 - 2000 przewodniczył Radzie i Radzie Naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji w czasopismach naukowych oraz kilkanaście książek.

W 1993 otrzymał tytuły doktora honoris causa francuskiego Uniwersytetu w Aix-en-Provence, w 1994 University of Sussex w Wielkiej Brytanii, w 1996 De Paul University of Chicago (USA), a w 1998 Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dundee University oraz Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W 1999 został wyróżniony doktoratem honoris causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja), w 2001 przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), a w 2002 przez Uniwersytet del Pacifico w Limie (Peru), Uniwersytet "Alexandru Ioan Cuza" w Jassach (Rumunia), w 2004 r. przez Uniwersytet im. Georga Mercatora w Duisburgu (Niemcy), w 2006 r. przez Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

(źródło: Wikipedia)

Zagraniczne publikacje autora
 • Zur Interdependenz von Unternehmens und Wirtschaftordnung Mit Beitragen von...; Leszek Balcerowicz, red. H. Leipold and A. Achuller, Stuttgard
 • The Polish Economic Reform: 1982-1989. Reform in centrally planned economies, New York
 • The Socialist calculation debat and reform discussions in socialist countries, w: Reform and Transformation in Eastern Europe; Leszek Balcerowicz; red. By J. M. Kovacs and G. M. Tardos; London
 • From Economic Reform to Private Enterprise, w: The Future of Europe; International Bartelsmann Forum
 • The Various Roads to a Private Economy; The Carnegie Fundation; New York; listopad;
 • Economic Transition in Central and Eastern Europe: Comparison and Lessons; IFC Annual Lecture; Washington; grudzień;
 • Economic Development and Reforms in Partner Countries, w: "Economic Developments in Cooperation Partner Countries"; Brussels; s. 17-28;
 • Eastern Europe: Economic, Social and Political Dynamics; The Six M. B. Grabowski Memorial Lecture; University of London;
 • Common Fallacies in the Debate on the Economic Transition in Central and Eastern Europe; EBRD; London;
 • Come onstruire il nuovo capitalismo, w: L'Europa Ritrovata; sierpień - wrzesień; s. 68-77.
 • Passage a l'economie de marche: Europe centale et orientale. Perspective comparative, Chroniques de la S.E. D. E. I. S, Nr 4, 1993, s. 169-172
 • Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective (z A. Gelbem), w: Proceedings of the World Bank, Annual Conference; Washington; s. 21-56;
 • Du passage vers L'Economie de marche: les Pays de L'Europe Centrale et Orientale Plans une Perspective Comparative; Travaux et Recherches Pantheons - Assas; Paris II; s. 3-9;
 • Research and Education in Post-Communist Transition, w: Western Paradigms and Eastern Agend: A Reassessment; Wiedeń; s. 45-55;
 • Sociale sicherheit durch Wachstum, w: Trnsit; Nr 8, s. 191-207;
 • Demokracia y capitalismo en el myndo Contempraneo, w: Economi y Dinamica Social; Ed. R. R. de Urgaia - E. M. Urena, Madryt, s. 135-144;
 • Understanding Post-communist Transitions; Jurnal of Democracy; Nr 4, s. 75-89;
 • Profiting from the West's Mistakes, w: Partnership for Growth; The European Institute; Bruksela; s. 60-62;
 • The Benefits of Reform; Business Central Europe; December.
 • Social Security through Economic Growth, w: Social Costs of Economic Transformation in Central Europe; International Review of Comparative Public Policy; vol. 7, s. 3-18;
 • Wettbewerb in verschiedentn Writschaftssystemen, w: Dimensionen des Wettbewerbs; ed. by: K. Von Delhaes und U. Felh; Lucius, Stuttgart; s. 471-478.
 • The Interplays between Economic and Politycal Transition w: Lessons from Economic Transition; ed. by S. Zecchini; Kluwer Academic Publisher; Dordrecht - Boston - London; s. 153-167;
 • The Polish Way to the Market Economy 1989-1995 (wraz z B. Błaszczyk i M. Dąbrowskim) w: "Economies in Transition; ed. by S. Parker, J. D. Sachs i Wing T. Woo; The MIT Press; Cambridge; s. 131-160;

Warunki szybkiego rozwoju gospodarczego

Leszek Balcerowicz
20 października 2006 ówczesna wrocławska Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) nadała Leszkowi Balcerowiczowi tytuł doktora honoris causa. Z tej okazji uhonorowany wygłosił wykład, którego treść przedstawiamy w załączonej prezentacji
Slajd prezentacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 32  >

Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl