L

Liberalizm

Plik MP3

Filozofia społeczna i oparta na niej koncepcja polityczna głoszące, że wolna i nieskrępowana działalność jednostek, głównie na polu gospodarczym (liberalizm gospodarczy) i politycznym (wolna gra sił politycznych) jest źródłem postępu w życiu społecznym.

Lichwa

Forma stosunków kredytowych między dłużnikiem a wierzycielem, polegająca na pobieraniu wygórowanych procentów za pożyczone pieniądze; także płacenie zbyt niskiej lub żądanie zbyt wysokiej ceny za towar.

Lider organizacji

Plik MP3

Osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować oraz łatwo poddają się jego przywództwu.

Luka technologiczna

Plik MP3

Brak umiejętności stosowania danych technologii w poszczególnych gospodarkach nar.; przejaw zacofania gospodarczego.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl