F

Finanse publiczne

Plik MP3

Procesy związane z gromadzeniem publ. zasobów pieniężnych i ich rozdysponowywaniem, a także ramy instytucjonalne, w których te procesy przebiegają; na f.p. składają się: budżet państwa, budżety samorządowe, fundusze celowe oraz tzw. gospodarka pozabudżetowa.

Fiskalizm

Plik MP3

Polityka skarbowa dążąca do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków i opłat przez podnoszenie stopy opodatkowania oraz - nakładanie nowych podatków.

Formacja społeczna

Plik MP3

Całokształt stosunków i form życia społ. w fazie rozwojowej społeczeństwa wyróżnionej ze względu na dominujący sposób produkcji.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl