Inne źródła

Jeśli nie znajdziesz tu poszukiwanej definicji, sprawdź:

­

Definicje naukowe

W tej części portalu znajdziesz definicje naukowe. Ich źródłem są Wikipedia i portal NBP. Definicje te pomogą objaśnić i zrozumieć wykłady naszych autorów.

Zamieszczonych tu definicji stale przybywa, toteż warto na tę stronę co jakiś czas zaglądać.

Definicję można przeczytać, skopiować, wydrukować, odsłuchać.

A

Administracja publiczna
Aksjomat
Aktywa
Akumulacja
Aprecjacja
Atomizacja

B

Barter
Benchmarking
Bezrobocie
Bilans płatniczy
Biotechnologia
Biurokracja
Broker

C

Cena
Charyzma
Cyrkulacja
Czek

D

Deficyt
Denominacja
Dewaluacja
Dochód narodowy
Dozwolone substancje dodatkowe
Dyskonto
Dywidenda

E

e-Business
Ekonometria
Ekwiwalent
Etyka w biznesie
Eurowaluta

F

Finanse publiczne
Fiskalizm
Formacja społeczna

G

Giełda
Globalizacja
Głębokość rynku
Gospodarstwo domowe
 

H

Humanizacja pracy

I

Indeksacja
Integracja gospodarcza
Inwestor strategiczny
Inwestycja
Inżynieria genetyczna

K

Kapitał
Kapitał ludzki
Kapitał społeczny
Klonowanie
Komunikacja
Koniunktura
Konkurencja
Konsument
Kontrakt terminowy
Kontrolling
Kredyt
Kurs

L

Liberalizm
Lichwa
Lider organizacji
Luka technologiczna

M

Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Monetaryzm
Monopol
Motywowanie

O

Obligacja
Oligopol
Organizmy zmodyfikowane genetycznie
Outsourcing

P

Państwo
Państwo opiekuńcze
Papiery wartościowe
Pasywa
Płaca
Płynność finansowa
Podatek
Polityka społeczna
Praca
Probabilistyka
Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Programowanie neurolingwistyczne
 

R

Rachunkowość
Recykling energetyczny
Redystrybucja dochodów
Rynek
Rynek finansowy

S

Sieć komputerowa
Spekulacja
Społeczna gospodarka rynkowa
Subkonto

Ś

Środowisko naturalne

T

Towar
Transformacja systemowa

U

Ubezpieczenia społeczne

W

Weksel
Włókno
Wydatki publiczne

Z

Zamrożenie cen i płac
Zin
Znak handlowy
Zysk


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl